Search
Generic filters

Wat is JOGG?

Ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd

Dat willen wij bereiken 

Kinderen en jongeren met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Een gezonde jeugd, dat is wij graag willen bereiken. Gezonde kinderen en jongeren begint bij een gezonde omgeving. Met JOGG richten we ons op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen.  

Groente eten, bewegen en goed slapen

Daarom focussen wij ons niet |(alleen) op het kind zelf, maar op de omgeving van het kind. Op wat thuis de norm is als het gaat om groente eten. Wat ze in hun trommeltje mee naar school krijgen. Of ze wel genoeg bewegen en goed slapen, wat ze zien in de media en of er ook iets gezonds te vinden is op het menu van de lokale sportkantine.

JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst

JOGG Dronten

In januari 2017 sloot de gemeente Dronten aan bij de JOGG-aanpak en gingen we een samenwerking aan met het landelijke JOGG-bureau. Als JOGG-gemeente draagt de gemeente Dronten uit dat zij investeert in een gezonde leefstijl.

Net als het landelijk beeld, is overgewicht en een ongezonde leefstijl ook in Dronten een groeiend probleem. Het percentage ernstig overgewicht is groeiende.

Het project is erop gericht de omgeving van jongeren in de leeftijd tot 19 jaar zo in te richten dat zij gezonder gaan leven, zodat gezondheidsproblemen in de toekomst uitblijven.  Dit kan de gemeente niet alleen. Het is daarom van groot belang dat er samen wordt gewerkt met de ouders, welzijns- en gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en scholen.

De zes voorwaarden van het JOGG

De JOGG-aanpak richt zich op zes voorwaarden. Alle voorwaarden dragen bij aan de effectiviteit van de aanpak. Het uitgangspunt is dat gedurende de uitvoering van het plan van aanpak, de voorwaarden gaandeweg worden ingezet. Deze voorwaarden zijn de basis om aan de slag te gaan met programma’s en projecten die gericht zijn op concrete verandering in de verschillende omgevingen.

 1. Politiek-Bestuurlijk draagvlak (PBD)
  Het college en de raadsleden van gemeenten zijn enthousiaste en betrokken ambassadeurs van de JOGG-aanpak. Zij zorgen dat een gezonde omgeving en leefstijl op de agenda staat van ál het gemeentelijk beleid, van ruimtelijke ordening tot economische zaken. Daardoor kan het lokale JOGG-team ook in de praktijk concreet samenwerken met de verschillende beleidsdomeinen en wordt er doorlopend gewerkt aan het creëren van een gezonde omgeving.
 2. Publiek-private samenwerking (PPS)
  Een gezonde jeugd is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde omgeving waarin kinderen en jongeren gezond op kunnen groeien, krijg je alleen voor elkaar door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving. Deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.
 3. Monitoring en evaluatie (M&E)
  De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. En een aanpak waar iedere stap nieuwe kennis oplevert. Iedere gemeente en omgeving is immers anders. Een oplossing die voor de ene gemeente goed werkt, werkt in een ander geval mogelijk niet. Daarom is het essentieel dat JOGG-gemeenten monitoren en evalueren. Zo maken we het mogelijk om bij te sturen, focus aan te brengen in de aanpak en waardevolle inzichten te delen waar iedereen van kan leren.
 4. Gedeeld eigenaarschap
  Verandering vraagt om samenwerking met de hele gemeenschap. Vragen wat mensen zélf anders willen in hun dagelijks leven is cruciaal als het gaat om het creëren van een gezonde omgeving. Zij weten als geen ander welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder te leven. Gedeeld eigenaarschap gaat ervan uit dat professionals, maatschappelijke organisaties, wijkbewoners én ouders/verzorgers zélf verantwoordelijkheid nemen.
 5. Verbinding Preventie Zorg (VPZ)
  Ieder kind heeft recht om gezond op te groeien, zo ook het kind dat al kampt met overgewicht of obesitas. JOGG-gemeenten verbinden de preventieve aanpak aan relevante maatregelen, beleid, activiteiten en ondersteuning die meer gericht zijn op het individuele kind met overgewicht of obesitas en het gezin erachter. Zo wordt afstemming en samenwerking tussen organisaties op het gebied van preventie, sociaal domein en zorg gestimuleerd om een omgeving te creëren waar kinderen en jongeren gezond opgroeien.
 6. Communicatie
  Kinderen en jongeren die van jongs af aan leren dat gezond leven leuk en makkelijk kan zijn hebben hier hun hele leven lang baat bij. Daarom ondersteunen gemeenten hun beleid met campagnes die gezond eten, genoeg bewegen of goed slapen stimuleren richting kinderen, jongeren en ouders/verzorgers. Daarnaast maken de JOGG-teams de lokale inspanningen en de successen zichtbaar.