Search
Generic filters

Lokaal Sportakkoord

Wat is het Lokaal Sportakkoord?

In een Lokaal Sportakkoord spreken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente af hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen kunnen realiseren. Iedere gemeente stelt een sportformateur aan om het proces te begeleiden en te komen tot een lokaal sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord gaat in op de volgende punten:

  • Waarmaken van gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen.
  • Vastleggen wat we gaan doen, welke nieuwe initiatieven er worden genomen en welke initiatieven er worden versterkt.
  • Samen beslissen over de inhoud en verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering.

Wat zijn de ambities?

Het doel van een Lokaal Sportakkoord is om het Nationaal Sportakkoord lokaal of regionaal te vertalen. Hierin staan zes ambities centraal:

  • Inclusief sporten en bewegen: ieder persoon een leven lang plezier laten beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale beperking, etnische achtergrond of sociale positie.
  • Duurzame sportinfrastructuur: exploitatie van sportaccommodaties sterk verbeteren, openbare ruimte beweegvriendelijk inrichten en alle sportaccommodaties verduurzamen.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk wordt en bereikbaar blijft.
  • Positieve sportcultuur: iedereen overal veilig, zorgeloos en met plezier laten sporten.
  • Van jongs af aan vaardig bewegen: meer kinderen (0-12 jaar) voldoen aan de beweegnorm en hun motorische vaardigheden nemen toe.
  • Topsport die inspireert: de zesde ambitie krijgt later eenzelfde uitwerking.

Hoe komen we tot een Lokaal Sportakkoord?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Ondanks de coronacrisis keken gemeenten, provincie, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties naar welke ambities er lokaal zijn. De ambities zijn vervolgens omgezet naar te nemen acties. Het heeft door corona wat langer geduurd, maar alle Flevolandse Sportakkoorden zijn eind juni 2020 afgerond en worden vanaf nu uitgevoerd.