Search
Generic filters

Ondersteuning & voorlichting

Ondersteuning

Soms heb je als leerkracht even geen inspiratie voor de gymles, spelletjes voor de overblijf of de jaarlijkse sportdag. De buurtsportcoach biedt ondersteuning bij het maken van draaiboeken en geeft advies voor het geven van een uitdagende gymles.

Voorlichting

Op het gebied van bewegen, voeding en gezondheid is veel te vertellen. Denk aan het belang van (voldoende) bewegen, gezonde tussendoortjes en sport voor kinderen met een beperking. Die thema’s reiken verder dan alleen het onderwijs. We moeten ook ouders hierover informeren. De specialisten van Sport in Dronten kunnen deze bijeenkomsten verzorgen, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden of specifieke voorlichtingsavonden.