Pauzesport

Pauzesport is actief bewegen op het schoolplein in de pauze onder schooltijd of in de middagpauze. Het bestaat uit 4 lessen. De buurtsportcoach geeft de eerste 2 lessen, ondersteund door de groepsleerkracht of overblijfkracht. De groepsleerkracht of overblijfkracht geeft de laatste 2 lessen, ondersteund door de buurtsportcoach. 

Voor meer informatie of aanvragen kun je contact opnemen met een van de buurtsportcoaches: