Search
Generic filters

MQ Scan

De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling.

De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd.

De groepsleerkracht, LO-docent of buurtsportcoach kan ca. 30 kinderen in een uur scannen met de mobiele app. Kinderen vinden de beweegbaan leuk om te doen en worden idealiter 2 keer per jaar gescand om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden te monitoren.

Sport in Dronten gaat graag met alle basisscholen in gemeente Dronten in gesprek over het belang van de MQ Scan en het eventuele afnemen hiervan. De uitslag van de scan zorgt voor een goed beeld per school/wijk betreft de motorische ontwikkeling. Na het afnemen van de scan wordt er met de basisschool gesproken over een vervolg (bijvoorbeeld doorverwijzing naar kinderfysio of extra aandacht tijdens de gymlessen of een naschools aanbod).

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Johanneke van Bussel via johanneke.vanbussel@meerpaal.nl