Search
Generic filters

Actief in de wijken

Werken vanuit de wijk

Elk wijkteam van de afdeling De Meerpaal Welzijn heeft een eigen buurtsportcoach. Er zijn vijf wijken in de gemeente Dronten: Swifterbant, Biddinghuizen, Dronten Midden, Dronten West en Dronten Zuid. Elk team bestaat naast een buurtsportcoach uit een jongerenwerker en een sociaal werker.

Waarom werken we vanuit de wijk?

Door dichtbij de mensen in een wijk te zijn, krijg je een beeld van hoe het met iemand gaat. Als buurtsportcoach zie je ook wat er in een wijk speelt en wat inwoners belangrijk vinden. Dat helpt om behoeften van een inwoner te plaatsen in een groter geheel. Misschien hebben andere mensen in de wijk dezelfde wens. Of wordt iemands wens gevoed door de situatie in de wijk. 

De buurtsportcoaches hebben ook een maatschappelijke taak. Zij proberen mensen te motiveren en te activeren om dingen te doen. Sport is daarvoor het middel. Het uitgangspunt is plezier met en voor elkaar. Ongeacht kleur, ras, geloof en gender. De buurtsportcoaches zorgen voor een veilige speelplek.

Er wordt vooral vraaggericht gewerkt. Aan de hand van vragen zetten de buurtsportcoaches samen met bewoners of sportaanbieders activiteiten op. Ze proberen de verbinding te leggen, zodat iedereen elkaar leert kennen en elkaar beter weet te vinden.

Voorbeelden

In coronatijd was er een aantal moeders, die wilden dat de kinderen na de thuislessen even konden uitrazen. De buursportcoach organiseerde toen de Uitraaz-spelen, samen met een beweegaanbieder uit wijk. Er deden 38 kinderen mee.

Een ander voorbeeld zijn de Koningsspelen. De buurtsportcoach, verschillende scholen en beweegaanbieders in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten organiseren de Spelen samen.

Daarnaast organiseren buurtsportcoaches (s)Cool Play in de wijk waar nodig. Dit zijn naschoolse activiteiten op schoolpleinen/veldjes in de wijk om jeugd en met name kinderen in beweging te krijgen. (s) Cool Play wordt bijvoorbeeld ook georganiseerd bij basisschool de Vlieger op het AZC in de gymzaal waar enthousiaste kinderen, die willen bewegen, aan meedoen.