Search
Generic filters

Aanbod voor scholen

Waar kunnen wij mee helpen?

De buurtsportcoaches van Sport in Dronten zetten zich in voor:

 • het bieden van een gevarieerd en structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd.
 • het verbeteren van de kwaliteit van binnen- en buitenschoolse sportieve activiteiten in het basisonderwijs.
 • het tot stand brengen van een structurele samenwerking tussen onderwijs en sport.

Dit doet een buurtsportcoach:

 • Kennismakingslessen of trajecten onder schooltijd organiseren.
 • Naschoolse sportactiviteiten op of rondom het schoolplein organiseren.
 • Assisteren bij de organisatie van sportactiviteiten (sportdag, Koningsspelen).
 • Ondersteuning bieden bij de gymles onder schooltijd.
 • Adviseren bij projecten of evenementen op het gebied van gezondheid.
 • Advies geven over de inrichting van activiteiten op het schoolplein.

Dit levert het op:

 • Leerlingen presteren beter als ze tussentijds voldoende bewegen.
 • Sport is een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren.
 • Groepsleerkrachten worden ontlast, doordat enthousiaste instructeurs en trainers de gymles tijdelijk overnemen.
 • Inzicht in de mogelijkheden op sportgebied binnen of buiten de school.
 

Op deze website vind je informatie over wat de buurtsportcoaches van Sport in Dronten voor jouw school kunnen betekenen. Interesse? Stuur dan een mail naar sportindronten@meerpaal.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!