Search
Generic filters

Openstelling Corona en Sport steunpakket

De provincie Flevoland stelt voor 2021 en 2022 in totaal € 700.000,- beschikbaar om de sport in Flevoland te ondersteunen en te zorgen voor een kickstart!  Dit steunpakket Corona en sport in Flevoland is samengesteld als noodzakelijke aanvulling op een aantal al bestaande landelijke steunmaatregelen. Met als grootste verschil dat dit pakket minder gericht is op financiën en nadrukkelijker op herstel en versterking van de organisatie en organisatiekracht. Het doel van dit pakket is het behouden,  in stand houden en versterken van de sportinfrastructuur in Flevoland. 

In de sportsector verzwakt corona meer dan de sport alleen. Slechts een deel van de gevolgen zijn uit te drukken in geld: de derving van inkomsten uit contributie, sponsoring en kantine-omzet, of de kosten die juist extra zijn gemaakt. De werkelijke impact op gezondheid, welzijn, de gevolgen van de verzwakte sportinfrastructuur als ook de economische gevolgen daarvan, laten zich minder goed uitdrukken. Maar die zijn er wel. Allemaal redenen voor de provincie om een steunpakket aan te bieden.

De ondersteuning en instandhouding van de Flevolandse sportinfrastructuur door middel van het steunpakket Corona en Sport in Flevoland ligt in handen van Sportservice Flevoland.

Let op! Vanaf woensdag 19 januari vanaf 13.00 uur t/m woensdag 23 februari 2022 worden de stimuleringsfondsen weer opengezet. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is het wél mogelijk om nogmaals een aanvraag in hetzelfde fonds te doen. De organisaties die nog geen eerdere aanvraag gedaan hebben, krijgen echter wel voorrang op de organisaties die in tranche één al een aanvraag gedaan hebben (en die is toegewezen).

 

Klik hier om op de betreffende website van sportservice Flevoland te komen.