Search
Generic filters

Aankondiging regeling tegemoetkoming in energiekosten Sport- en Cultuursector  

De provincie Flevoland stelt een regeling open voor stichtingen en verenigingen binnen de Sport- en Cultuursector, waarbij een tegemoetkoming aangevraagd kan worden voor de energiekosten in de periode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.  

De afgelopen jaren zijn voor sportaanbieders en culturele instellingen tumultueus geweest. De coronaperiode heeft grote invloed gehad op de weerbaarheid van de Sport- en Cultuursector. Zo kreeg de Sportsector onder andere te maken met een terugloop van leden, met een dalende sportparticipatie tot gevolg. Indirect raakt dit de gehele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidseffecten die dit met zich meebrengt. Ook de cultuursector heeft enorme schade geleden. Met name de amateurkunstverenigingen en informele kunstverbanden.  

Daarnaast hebben de energieprijzen, die begin 2022 fors opliepen, een negatief effect op de Sport- en Cultuursector. Zij kregen hierdoor niet de kans om de schade uit de coronaperiode in te lopen, laat staan te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming. Voor de hoge energierekening, maar ook de huidige inflatie, stelt de provincie een tegemoetkoming beschikbaar van € 1.000,- per organisatie als steun in de rug voor de Sport en Cultuur in Flevoland.  

 “De effecten van de hoge energiekosten van de afgelopen periode, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne, zijn te zien in de hele samenleving. Op momenten werd zelfs gesproken van een energiecrisis. Ook in de sport- en cultuursector zijn de effecten hiervan merkbaar.” aldus Harold Hofstra, gedeputeerde van de provincie Flevoland.  

Om alle stichtingen en verenigingen tegelijk de kans te kunnen geven om een aanvraag te doen, is er één centraal moment waarop de regeling opengaat: maandag 26 februari om 16.00 uur. De tegemoetkoming is voor stichtingen en verenigingen die:  

  • gevestigd zijn in Flevoland;  
  • activiteiten organiseren binnen de Sport- of Cultuursector in Flevoland;  
  • een accommodatie gebruiken en/of in bezit hebben.  

Voor Flevolandse MKB ondernemingen heeft de provincie Flevoland eveneens een regeling opengesteld. Bekijk hier de regeling voor het MKB.

https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/tegemoetkoming-energiekosten-mkb-ondernemingen-fle>

Sportservice Flevoland is de uitvoeringsorganisatie die de regeling coördineert en uitvoert in nauwe samenwerking met partners, waaronder Kunstlink Flevoland als vertegenwoordiger voor de kunst- en cultuursector.

Ga voor meer informatie naar www.sportflevo.nl/eneregiekosten  

Dit is een initiatief van de Provincie Flevoland, Kunstlink Flevoland en Sportservice Flevoland