Search
Generic filters

1.000 euro voor de clubs

De verdeling van 1 miljoen euro voor sportclubs namens het ministerie van VWS, is zo’n doorslaand succes gebleken dat de inschrijving wordt heropend. Verenigingen konden een aanvraag indienen voor 1000 euro voor hun club, te besteden aan een sportief doel. Maar omdat er zoveel verenigingen direct gebruik maakten van het aanbod, was het aantal van 1000 inschrijvingen binnen 24 uur bereikt.

NOC*NSF heeft daarom besloten om nog eens 500 clubs extra blij te maken met 1000 euro. Op donderdag 16 juni 20.00 uur heropenen we de inschrijving op deze pagina tot vrijdag 17 juni 20.00 uur, waarmee alle verenigingen de kans krijgen alsnog een aanvraag in te dienen. Daarbij geldt deze keer niet het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, maar hanteren wij een loting om alle aangemelde verenigingen een gelijke kans te geven op een extra steuntje in de rug.

We zien goed onderbouwde inhoudelijke aanvragen binnenkomen. Nu blijkt hoeveel behoefte er is bij clubs aan deze manier van ondersteuning, is besloten om een bovenstaand bedrag  vrij te maken vanuit het ondersteuningsbudget (services) van het Sportakkoord.

NOC*NSF heeft alle sportbonden opnieuw geïnformeerd zodat ze in de gelegenheid worden gesteld hun achterban tijdig te informeren over de actie.

Let op: de besteding van het geld moet uiteraard passen bij de sportieve doelstellingen van de club.

De vele reacties maken tevens duidelijk hoezeer clubs na de coronaperiode wat extra steun kunnen gebruiken. We zijn dan ook met VWS in gesprek over een mogelijke tweede ronde in het najaar.

Andere mogelijkheden clubondersteuning

Er zijn nog meer programma’s beschikbaar voor clubondersteuning. Kijk bijvoorbeeld eens naar de mogelijkheden binnen het Sportakkoord en Rabo Clubsupport. Deze programma’s bieden veel mogelijkheden om jouw club op allerlei vlakken een extra steuntje in de rug te geven.

• Meer over Rabo Clubsupport Rabo ClubSupport
• Meer over Sportakkoord Informatie sportaanbieders clubs